Master Student: 林致民

Joined in
2017
Graduated in
 
Thesis
 

Publication Contribution

Exploiting SIMD Optimization in an ARMv7 Dynamic Binary Translator
Chih-Min Lin, Sheng-Yu Fu, Ding-Yong Hong, Yu-Ping Liu, Jan-Jan Wu, Wei-Chung Hsu
DAC '18

台北市大安區羅斯福路四段1號 德田館404室
02-33664888 ext. 404